All posts tagged: Laimingi vaikai

Kaip užauginti laimingą žmogų?

Visų tėvų tikslas – kad vaikas užaugtų laimingas. Tačiau realybėje, kasdienybėje, ar susimąstome, kaip tą laimę kurti ir kiek mūsų vaikas iš tiesų laimingas? Stabdant netinkamą ar mums nepriimtiną elgesį nėra kada galvoti apie stabdymo metodiką ir kokį poveikį tai daro ateičiai. Norisi, kad tai liautųsi čia ir dabar, ir priklausomai nuo mūsų emocinės būklės, kartais pateisinami ir labai radikalūs auklėjimo būdai. Juos verta vadinti „auklėjimo” būdais, nes emocijoms nuslūgus greičiausiai suprantame, kad nieko gero tuo nepamokinome, o jei kas būtų matęs tą sceną iš šalies, būtų labai labai gėda. Jei turite minutėlę ramiai pagalvoti apie auklėjimą, kviečiu perskaityti ir apgalvoti tolesnes Sarah`os Ockwell-Smith mintis. Ji kreipia mus vaikų auklėjimą priimti kaip pagalbą vaikui kopti Maslow piramide aukštyn. „Pradedant piramidės apačia, pirmiausia reikia, kad būtų patenkinti vaikų fiziologiniai poreikiai ir kad jie jaustųsi saugūs. Fiziologiniai poreikiai, tokie kaip maistas, vanduo, pastogė ir drabužiai, yra patys elementariausi tam, kad išgyventume. Saugumas kalba apie tai, kad vaikas jaustųsi apsaugotas nuo pavojų ir skriaudos. Tik kai šie du poreikiai patenkinti, galime judėti prie meilės ir priklausymo, o paskui …

R. Dreikurs, V. Soltz. Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams

Savo turiniu knyga nebloga, bet skaityti lietuviškai, kaip ir skelbia pavadinimas – tikras iššūkis. Panašu, kad vertėjas buvo labai neatidus, o redaktorė knygos išvis nematė. Arba tiesiog jos akiniai per silpni… Trumputis įspūdis yra čia, o aš pasidalinsiu dėmesio vertomis įžvalgomis ir patarimais. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai turi būti pagrįsti demokratiniais principais Demokratija pakeitė ne tik politinį Vakarų pasaulio gyvenimą, bet tapo tokiu gyvenimo būdu, kur jokioje srityje netinka autokratija, kai vienas valdo, o kiti paklūsta. Demokratija atnešė lygybės sąvoką. Lygybė reiškia, kad nė vienas nėra viršesnis už kitą, nėra valdovų ir tarnų, kiekvienas laisvai apsisprendžia kaip elgtis. Autokratinėje visuomenėje šeimą valdė tėvas, bet „kai moterys paskelbė lyčių lygybę, ne tik vyrai prarado galimybę vadovauti žmonoms, bet ir abu tėvai neteko įtakos savo vaikams.“ Turime nusileisti iš aukštybių ir bendrauti su vaiku kaip lygus su lygiu, nes jokios individo galimybės ar išskirtiniai bruožai negali suteikti viršenybės ar teisės dominuoti. Kodėl lygybę tarp tėvų ir vaikų taip sunku suvokti ir pripažinti? Suaugusieji turi daugiau žinių, patirties ir įgūdžių, todėl atrodo gerokai pranašesni už vaikus. Kultūrinis …