Būti tėvais
Leave a comment

Paskutinis kvietimas balsuoti už naujagimiui draugiškas ligonines

Maitinimasis yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis – ką valgome, tuo ir esame. Nuo pirmųjų akimirkų užgimus kūdikis ieško maisto – mamos pieno, kuris yra sukurtas specialiai jam. Pirmuosius 6 mėnesius kūdikiai turėtų maitintis tik motinos pienu, tačiau Lietuvoje tik 27 procentai kūdikių, sulaukusių 6 mėnesių dar tebesimaitinta tik motinos pienu. Tyrimai rodo, kad sėkmingam žindymui yra labai svarbi pati pradžia – pirmosios minutės, valandos, dienos po gimimo, kurias dauguma kūdikių ir mamų Lietuvoje praleidžia ligoninėje. Ligoninės personalo elgesys tampa kūdikio priežiūros modeliu, kurį mamos linkusios taikyti ir namuose, todėl labai svarbu yra tai, kaip ligoninių personalas moko mamas prižiūrėti kūdikius.

Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungtinių tautų vaikų fondas prieš 20 metų paskelbė Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyvą, kurios tikslas yra ligoninėse sudaryti sąlygas mamoms ir kūdikiams būti kartu ir gauti moksliškai pagrįstą informaciją bei pagalbą žindymo klausimais. Šiuo metu Lietuvoje yra 8 ligoninės, kurios turi Naujagimiui palankios ligoninės vardą. Tačiau dar daugeliui mamų ir kūdikių trūksta pagalbos susidūrus su žindymo sunkumais.

Prieraišiosios tėvystės centras trečius metus organizuoja Draugiškiausios naujagimiui ligoninės rinkimus. Šių rinkimų tikslas – apklausi kuo daugiau šiais metais Lietuvos ligoninėse gimdžiusių mamų ir išrinkti ligoninę, kuri mamų nuomone geriausiai laikėsi Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų. Yra sukurti Naujagimiui palankios ligoninės formalūs vertinimo kriterijai, kuriais remiantis ligoninės vertinamos ar gali turėti Naujagimiui palankios ligoninės vardą, ar ne. Tačiau mums rūpi, ką pačios mamos galvoja apie ligonines, kuriose gimdė, kaip  joms buvo padedama žindyti ir kaip jos vertina personalo darbą.

Mūsų tikslas taip pat yra skatinti pačių mamų susidomėjimą kuo skiriasi ligoninės, turinčios ar neturinčios Naujagimiui palankios ligoninės vardą, kalbėti apie naujagimiui palankių ligoninių reikalavimus visuomenei, priminti, kad Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva nėra formalūs reikalavimai, reikalingi tik juos kontroliuojančioms institucijoms, bet kad tai yra reikalavimai, kurie yra svarbūs mamoms ir kūdikiams sėkmingam žindymui inicijuoti.

Draugiškiausios naujagimiui ligoninės rinkimams vykdyti yra sukurta apklausa, kuri remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyvos 10-čia žingsnelių.

Apie Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyvą lietuviškai galite paskaityti čia:

http://www.zindymas.lt/node/45

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=240736&p_query=&p_tr2=

http://www.pradzia.org/naujagimiui-palankios-ligonines

http://prieraisiojitevyste.lt/node/635

http://www.neonatologija.lt/index.php?id=25

2011 metų apklausos rezultatų aptarimą galite rasti čia:
http://www.zindymas.lt/node/44

Jei gimdėte ligoninėje 2012 m., labai prašome užpildyti anketą. Ją rasite spustelėję Naujagimiui draugiškiausios ligoninės rinkimų reklaminį skydelį čia ar kitose interneto svetainėse. Balsai laukiami iki sausio 15 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *